Cabinet - Tuesday, 14th June 2022 at 10:30am - Torfaen County Borough Council Webcasting

Cabinet
Tuesday, 14th June 2022 at 10:30am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
1 Attendance / Presenoldeb
Share this agenda point
2 Apologies for absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb
Share this agenda point
3 Declarations of Interest / Datganiadau o fudd
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
4 Confirmation of Cabinet minutes - 08/03/2022 / Cadarnhau cofnodion y Cabinet - 08/03/2022
Share this agenda point
5 Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu
Share this agenda point
6 Financial Results 2021/22 / Canlyniadau Ariannol 2021/22
Share this agenda point
 1. Cllr Sue Morgan
 2. Nigel Aurelius
 3. Cllr Anthony Hunt
 4. Cllr David Daniels
 5. Cllr Anthony Hunt
7 Levelling Up Fund: Project Selection / Cronfa Ffyniant Bro: Dewis Prosiectau
Share this agenda point
 1. Cllr Joanne Gauden
 2. David Leech
 3. Cllr Anthony Hunt
 4. Cllr Peter Jones
 5. David Leech
 6. Cllr Peter Jones
 7. Cllr Sue Morgan
 8. David Leech
 9. Cllr Sue Morgan
 10. Cllr Anthony Hunt
 11. Cllr Fiona Cross
 12. David Leech
 13. Cllr Fiona Cross
 14. Cllr Anthony Hunt
 15. Cllr David Daniels
 16. David Leech
 17. Cllr David Daniels
 18. Cllr Anthony Hunt
 19. Cllr Fiona Cross
 20. David Leech
 21. Cllr Richard Clark
 22. Cllr Anthony Hunt
 23. David Leech
 24. David Leech
 25. Cllr Anthony Hunt
 26. David Leech
 27. Cllr Anthony Hunt
8 Cost Of Living Support Scheme: Discretionary Support / Cynllun Cymorth Costau Byw: Cymorth Dewisol
Share this agenda point
 1. Cllr Fiona Cross
 2. David Leech
 3. Cllr Anthony Hunt
 4. Cllr Peter Jones
 5. Cllr Anthony Hunt
 6. Cllr David Daniels
 7. Cllr Fiona Cross
 8. Cllr Anthony Hunt
 9. Nigel Aurelius
 10. Cllr Anthony Hunt
 11. Nigel Aurelius
 12. Cllr Anthony Hunt
9 Workplace Transformation / Trawsnewid y Gweithle
Share this agenda point
 1. Cllr Sue Morgan
 2. Jason Lewis
 3. Cllr Anthony Hunt
 4. Cllr David Daniels
 5. Cllr Anthony Hunt
 6. Cllr Peter Jones
 7. Jason Lewis
 8. Cllr David Daniels
 9. Cllr Anthony Hunt
 10. Jason Lewis
 11. Cllr Anthony Hunt
10 Delegation Under S36 Of The Freedom Of Information Act 2000 / Dirprwyo dan A36 y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
Share this agenda point
 1. Monitoring Officer
 2. Cllr Anthony Hunt
11 Delegation of Decision Making - The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (Wales) Regulations 2021 / Dirprwyo Cymry Penderfyniadau - Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy'n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
12 Hybrid (Multi-location Meeting) Policy / Polisi Cyfarfodydd Hybrid (Aml-leoliad)
Share this agenda point
 1. Council Officer
 2. Cllr Anthony Hunt
13 Appointments to Joint Committees and Partnership Bodies / Penodiadau i Gyd-bwyllgorau a Chyrff Partneriaeth
Share this agenda point
 1. Council Officer
 2. Cllr Anthony Hunt
14 Exclusion of Press and Public / Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd
Share this agenda point
 1. Webcast Finished