Cabinet - Tuesday, 8th March 2022 at 10:30am - Torfaen County Borough Council Webcasting

Cabinet
Tuesday, 8th March 2022 at 10:30am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
1 Attendance / Presenoldeb
Share this agenda point
2 Apologies for absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb
Share this agenda point
3 Declarations of Interest / Datganiadau o fudd
Share this agenda point
 1. Monitoring Officer
 2. Cllr Anthony Hunt
4 Confirmation of Cabinet minutes - 08/02/22 / Cadarnhau cofnodion y Cabinet - 08/02/22
Share this agenda point
5 Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu
Share this agenda point
6 EAS Business Plan / Cynllun Busnes y GCA
Share this agenda point
 1. Cllr Richard Clark
 2. Cllr Anthony Hunt
 3. Cllr Anthony Hunt
7 Access to Corporate Reserves to Support the Development of Town Centre Projects for the Levelling Up Fund / Mynediad i Gronfeydd Corfforaethol i Gefnogi Datblygiad Prosiectau Canol Tref ar gyfer Cronfa Codi'r Gwastad
Share this agenda point
 1. Cllr Joanne Gauden
 2. Council Officer
 3. Cllr Anthony Hunt
8 Procurement Proposal / Cynnig Caffael
Share this agenda point
 1. Nigel Aurelius
 2. Cllr Anthony Hunt
9 Family Placement Team - Service Review / Tîm Lleoli Teuluoedd - Adolygu'r Gwasanaeth
Share this agenda point
 1. Council Officer
 2. Council Officer
 3. Cllr Anthony Hunt
10 Approval of Housing Support Grant Strategy and Delivery Plan / Cymeradwyo Strategaeth a Chynllun Cyflawni'r Grant Cynnal Tai
11 Exclusion of Press and Public / Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd
Share this agenda point