Council - Thursday, 3rd March 2022 at 10:00am - Torfaen County Borough Council Webcasting

Council
Thursday, 3rd March 2022 at 10:00am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1 Attendance / Presenoldeb
Share this agenda point
2 Apologies for Absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb
Share this agenda point
 1. Senior Business Support Officer
3 Declarations of interest / Datganiadau o fudd
Share this agenda point
 1. Monitoring Officer
 2. Guest Speaker
 3. Monitoring Officer
 4. Guest Speaker
 5. Monitoring Officer
 6. Monitoring Officer
 7. Monitoring Officer
 8. Monitoring Officer
4 Confirmation of Council minutes - 25.1.2022 / Cadarnhau cofnodion y Cyngor - 25.1.2022
Share this agenda point
5 Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu
Share this agenda point
6 Receipt of petitions / Deisebau a dderbyniwyd
Share this agenda point
7 Public Question Time / Cwestiynau gan y Cyhoedd
Share this agenda point
8 Announcements from the Leader or Chief Executive / Cyhoeddiadau gan yr Arweinydd neu'r Prif Weithredwr
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
 2. Stephen Vickers
9 Budget 2022/23 and Medium Term Financial Plan / Cyllideb 2022/23 a'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig
Share this agenda point
 1. Cllr Kelly Preston
 2. Nigel Aurelius
 3. Guest Speaker
 4. Cllr Alan Slade
 5. Nigel Aurelius
 6. Council Officer
 7. Cllr Alan Slade
 8. Cllr Dave Thomas
 9. Cllr Dave Thomas
 10. Cllr Dave Thomas
 11. Guest Speaker
 12. Cllr Anthony Hunt
 13. Cllr Alan Slade
 14. Council Officer
 15. Cllr Alan Slade
 16. Cllr Kelly Preston
 17. Guest Speaker
 18. Guest Speaker
 19. Guest Speaker
 20. Monitoring Officer
 21. Guest Speaker
 22. Guest Speaker
 23. Guest Speaker
 24. Guest Speaker
10 Annual Equality Report / Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol
Share this agenda point
11 Biennial Scrutiny Report 2020-22 / Adroddiad Craffu Dwyflynyddol 2020/2023
Share this agenda point
 1. Council Officer
 2. Guest Speaker
 3. Cllr Anthony Hunt
12 Impact of the Boundary Commission Review: Revised Committee Memberships / Effaith Adolygiad y Comisiwn Ffiniau: Aelodaeth Ddiwygiedig Pwyllgorau
Share this agenda point
 1. Council Officer
 2. Monitoring Officer
 3. Council Officer
 4. Council Officer
 5. Monitoring Officer
 6. Monitoring Officer
 7. Monitoring Officer
 8. Guest Speaker
 9. Cllr Robert Kemp
13 Pay Policy Statement 2022 / Datganiad ar Bolisi Tâl 2022
Share this agenda point
 1. Guest Speaker
 2. Guest Speaker
 3. Guest Speaker
 4. Guest Speaker
 5. Cllr Kelly Preston
 6. Guest Speaker
 7. Cllr Anthony Hunt
 8. Guest Speaker
 9. Guest Speaker
 10. Guest Speaker
 11. Guest Speaker
 12. Guest Speaker
 13. Guest Speaker
14 Motions on Notice / Cynigion â rhybudd
Share this agenda point
 1. Monitoring Officer
 2. Cllr Anthony Hunt
 3. Guest Speaker
 4. Guest Speaker
 5. Guest Speaker
 6. Cllr Anthony Hunt
 7. Cllr Robert Kemp
 8. Guest Speaker
 9. Guest Speaker
 10. Guest Speaker
 11. Guest Speaker
 12. Monitoring Officer
 13. Monitoring Officer
 14. Monitoring Officer
 15. Cllr Anthony Hunt
 16. Cllr Kelly Preston
 17. Guest Speaker
 18. Cllr Kelly Preston
 19. Guest Speaker
 20. Cllr Kelly Preston
 21. Guest Speaker
 22. Cllr Gaynor James
 23. Cllr Anthony Hunt
15 Member Question Time / Cwestiynau gan yr Aelodau
Share this agenda point
 1. Cllr Kelly Preston
 2. Cllr Kelly Preston
16 Cabinet decisions - 8.2.2022/ Penderfyniadau'r Cabinet - 8.2.2022
Share this agenda point
17 Date and time of next meeting / Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf
Share this agenda point
18 Exclusion of the Press and Public / Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd
Share this agenda point
 1. Monitoring Officer
 2. Monitoring Officer
 3. Guest Speaker
 4. Webcast Finished