Cabinet - Tuesday, 23rd November 2021 at 10:30am - Torfaen County Borough Council Webcasting

Cabinet
Tuesday, 23rd November 2021 at 10:30am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
 2. Cllr Anthony Hunt
1 Attendance / Presenoldeb
Share this agenda point
2 Apologies for absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb
Share this agenda point
 1. Council Officer
 2. Cllr Anthony Hunt
3 Declarations of Interest / Datganiadau o fudd
Share this agenda point
 1. Cllr Richard Clark
 2. Cllr Anthony Hunt
 3. Cllr Richard Clark
 4. Cllr Anthony Hunt
 5. Cllr Anthony Hunt
4 Confirmation of Cabinet minutes - 12/10/2021 / Cadarnhau cofnodion y Cabinet - 12/10/2021
Share this agenda point
5 Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
6 Council Tax Base 2022/23 / Sylfaen y Dreth Gyngor 2022/23
Share this agenda point
 1. Nigel Aurelius
 2. Cllr Anthony Hunt
7 Revenue Budget 2022/23 and Financial Plan / Cyllideb Refeniw 2022/23 a Chynllun Ariannol
Share this agenda point
6 Council Tax Base 2022/23 / Sylfaen y Dreth Gyngor 2022/23
Share this agenda point
7 Revenue Budget 2022/23 and Financial Plan / Cyllideb Refeniw 2022/23 a Chynllun Ariannol
Share this agenda point
 1. Nigel Aurelius
 2. Cllr Anthony Hunt
 3. Cllr Anthony Hunt
8 Covid Recovery Fund / Cronfa Adfer Covid
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
 2. Cllr Anthony Hunt
 3. Cllr Anthony Hunt
9 Regional Approach to Employability / Agwedd Ranbarthol tuag at Gyflogadwyedd
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
 2. Cllr Anthony Hunt
10 Libraries - Strategy Review and Long Term Vision / Llyfrgelloedd - Adolygu Strategaeth a Gweledigaeth Hirdymor
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
11 Public Spaces Protection Order: Review of Dog Controls in Torfaen / Gorchymyn Amddiffyn Mannau Agored: Arolwg o Reolaeth Cwn yn Nhorfaen
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
 2. Cllr Anthony Hunt
 3. Cllr Anthony Hunt
12 Torfaen Leisure Trust - Energy Project / Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen - Prosiect Ynni
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
 2. Cllr Anthony Hunt
13 Code of Practice on Ethical Employment in Supply Chains / Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi
Share this agenda point
 1. Nigel Aurelius
 2. Cllr Anthony Hunt
 3. Nigel Aurelius
 4. Cllr Anthony Hunt
 5. Nigel Aurelius
 6. Cllr Anthony Hunt
14 Annual Complaints Report 2020-21 / Adroddiad Cwynion Blynyddol 2020/21
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
15 Generic Homeless Hostel Support Service Contract Award / Dyfarnu Contract Gwasanaeth Cymorth Hostel Digartref Generig
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
 2. Cllr Anthony Hunt
16 VAWDASV Support Service Contract Award / Dyfarnu Contract Gwasanaeth Cymorth VAWDASV
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
17 Homeseeker Policy Review / Arolygu Polisi Homeseeker
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
 2. Cllr Anthony Hunt
 3. Cllr Anthony Hunt
 4. Webcast Finished