Council - Tuesday, 16th November 2021 at 10:00am - Torfaen County Borough Council Webcasting

Council
Tuesday, 16th November 2021 at 10:00am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1 Attendance / Presenoldeb
Share this agenda point
2 Apologies for Absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb
Share this agenda point
 1. Senior Business Support Officer
3 Declarations of interest / Datganiadau o fudd
Share this agenda point
 1. Monitoring Officer
 2. Monitoring Officer
 3. Monitoring Officer
4 Confirmation of Council minutes - 19.10.21/ Cadarnhau cofnodion y Cyngor - 19.10.21
Share this agenda point
 1. Guest Speaker
5 Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu
Share this agenda point
6 Receipt of petitions / Deisebau a dderbyniwyd
Share this agenda point
7 Public Question Time / Cwestiynau gan y Cyhoedd
Share this agenda point
8 Announcements from the Leader or Chief Executive / Cyhoeddiadau gan yr Arweinydd neu'r Prif Weithredwr
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
 2. Stephen Vickers
9 Annual Report to Council on Effectiveness of Social Services by Chief Officer, Social Care and Housing as 'Statutory Director of Social Services' / Adroddiad Blynyddol i'r Cyngor ar Effeithiolrwydd Gwasanaethau Cymdeithasol gan y Prif Swyddog, Gofal Cymdeithasol a Thai fel 'Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol'
Share this agenda point
 1. Guest Speaker
 2. Cllr Anthony Hunt
 3. Guest Speaker
 4. Cllr Anthony Hunt
 5. Guest Speaker
7 Public Question Time / Cwestiynau gan y Cyhoedd
Share this agenda point
10 Endorsement of the South Wales Regional Technical Statement 2ND Review / Cymeradwyo Ail Arolwg Datganiad Technegol Rhanbarthol De Cymru
Share this agenda point
 1. Planning Officer
11 Petition Requesting the Installation of Chicanes and Updated Traffic Monitoring on Blenheim Road, St Dials, Cwmbran / Deiseb yn gofyn am Osod Rhwystrau Igam Ogam a Monitro Traffig wedi ei Ddiweddaru ar Blenheim Road, St Dials, Cwmbrân
Share this agenda point
 1. Monitoring Officer
 2. Guest Speaker
 3. Cllr Glyn Caron
 4. Guest Speaker
 5. Cllr Dave Thomas
 6. Guest Speaker
 7. Guest Speaker
 8. Cllr Alan Slade
 9. Guest Speaker
 10. Monitoring Officer
 11. Guest Speaker
 12. Cllr Dave Thomas
 13. Cllr Dave Thomas
 14. Guest Speaker
 15. Guest Speaker
12 Arrangements for the Position of Returning Officer and Electoral Registrations Officer / Trefniadau ar gyfer Swydd Swyddog Canlyniadau a Swyddog Cofrestru Etholiadol
Share this agenda point
 1. Guest Speaker
 2. Nigel Aurelius
13 Motions on Notice / Cynigion â rhybudd
Share this agenda point
14 Member Question Time / Cwestiynau gan yr Aelodau
Share this agenda point
15 Date and time of next meeting / Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf
Share this agenda point
16 Cabinet decisions - 12.10.21 / Penderfyniadau'r Cabinet - 12.10.21
Share this agenda point
 1. Guest Speaker
 2. Webcast Finished