Council - Tuesday, 21st September 2021 at 10:00am - Torfaen County Borough Council Webcasting

Council
Tuesday, 21st September 2021 at 10:00am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1 Attendance / Presenoldeb
Share this agenda point
2 Apologies for Absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb
Share this agenda point
 1. Senior Business Support Officer
3 Declarations of interest / Datganiadau o fudd
Share this agenda point
 1. Monitoring Officer
 2. Cllr Glyn Caron
 3. Monitoring Officer
 4. Council Officer
 5. Monitoring Officer
4 Confirmation of Council minutes - 20.7.21 / Cadarnhau cofnodion y Cyngor - 20.7.21
Share this agenda point
 1. Council Officer
5 Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu
Share this agenda point
 1. Council Officer
6 Receipt of petitions / Deisebau a dderbyniwyd
Share this agenda point
7 Public Question Time / Cwestiynau gan y Cyhoedd
Share this agenda point
8 Announcements from the Leader or Chief Executive / Cyhoeddiadau gan yr Arweinydd neu'r Prif Weithredwr
Share this agenda point
 1. Cllr Anthony Hunt
 2. Stephen Vickers
9 Revised Capital Programme / Rhaglen Gyfalaf Ddiwygiedig
Share this agenda point
 1. Nigel Aurelius
 2. Council Officer
 3. Nigel Aurelius
 4. Council Officer
 5. Cllr Jason O'Connell
 6. Nigel Aurelius
 7. Nigel Aurelius
 8. Nigel Aurelius
 9. Council Officer
 10. Cllr Alan Slade
 11. Nigel Aurelius
10 Amendments to the Inter Authority Agreement (IAA) of the Wales Pension Partnership / Diwygiadau i Gytundeb Rhyng-awdurdod (IAA) Partneriaeth Pensiwn Cymru
Share this agenda point
 1. Nigel Aurelius
 2. Council Officer
 3. Cllr Anthony Hunt
11 Petition Requesting the Installation of Chicanes on Blenheim Road, St Dials, Cwmbran / Deiseb Yn Galw am Osod Rhwystrau ar Blenheim Road, Sain Derfel, Cwmbrân
Share this agenda point
 1. Council Officer
 2. Cllr Dave Thomas
 3. Cllr Alan Slade
 4. Council Officer
 5. Cllr Glyn Caron
 6. Cllr Alan Slade
 7. Council Officer
 8. Cllr Dave Thomas
 9. Monitoring Officer
 10. Council Officer
 11. Council Officer
 12. Monitoring Officer
 13. Monitoring Officer
 14. Monitoring Officer
 15. Council Officer
 16. Council Officer
 17. Monitoring Officer
 18. Cllr David Yeowell
 19. Cllr David Yeowell
 20. Cllr David Yeowell
 21. Council Officer
 22. Cllr Anthony Hunt
 23. Council Officer
12 Motions on Notice / Cynigion â rhybudd
Share this agenda point
 1. Council Officer
 2. Cllr Anthony Hunt
 3. Cllr Dave Thomas
 4. Cllr Dave Thomas
 5. Cllr Dave Thomas
 6. Council Officer
 7. Cllr Anthony Hunt
 8. Cllr Anthony Hunt
 9. Council Officer
13 Member Question Time / Cwestiynau gan yr Aelodau
Share this agenda point
12 Motions on Notice / Cynigion â rhybudd
Share this agenda point
 1. Council Officer
 2. Cllr Anthony Hunt
13 Member Question Time / Cwestiynau gan yr Aelodau
Share this agenda point
14 Date and time of next meeting / Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf
Share this agenda point
15 Cabinet decisions - 7.9.21 / Penderfyniadau'r Cabinet - 7.9.21
Share this agenda point
 1. Webcast Finished