Council - Tuesday, 28th June 2022 at 10:00am - Torfaen County Borough Council Webcasting

Council
Tuesday, 28th June 2022 at 10:00am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
 1. Cllr Rose Seabourne
 2. Cllr Rose Seabourne
1 Attendance / Presenoldeb
Share this agenda point
2 Apologies for Absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb
Share this agenda point
 1. Democratic Services Officer
 2. Cllr Rose Seabourne
 3. Cllr Rose Seabourne
3 Declarations of interest / Datganiadau o fudd
Share this agenda point
 1. Monitoring Officer
 2. Cllr Rose Seabourne
4 Confirmation of Council minutes - 3.3.2022 / Cadarnhau cofnodion y Cyngor - 3.3.2022
Share this agenda point
5 Confirmation of Council minutes - 24.5.2022 / Cadarnhau cofnodion y Cyngor - 24.5.2022
Share this agenda point
6 Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu
Share this agenda point
7 Receipt of petitions / Deisebau a dderbyniwyd
Share this agenda point
 1. Cllr Rose Seabourne
8 Public Question Time / Cwestiynau gan y Cyhoedd
Share this agenda point
9 Announcements from the Leader or Chief Executive / Cyhoeddiadau gan yr Arweinydd neu'r Prif Weithredwr
Share this agenda point
 1. Cllr Richard Clark
 2. Cllr Rose Seabourne
 3. Seat 9
 4. Cllr Rose Seabourne
 5. Cllr Rose Seabourne
 6. Cllr Rose Seabourne
 7. Cllr Rose Seabourne
10 Gwent Population Needs Assessment / Asesiad Anghenion Poblogaeth Gwent
Share this agenda point
 1. Cllr Rose Seabourne
 2. Cllr Rose Seabourne
 3. Cllr Rose Seabourne
 4. Cllr Rose Seabourne
 5. Cllr Rose Seabourne
11 Welsh Language Annual Monitoring Report - 2021/2022
Share this agenda point
 1. Cllr Rose Seabourne
 2. Cllr Alan Slade
 3. Cllr Rose Seabourne
 4. Cllr Rose Seabourne
 5. Cllr Rose Seabourne
12 Changes to the Constitution and Constitution Guide - Local Government and Elections (Wales) Act 2021 / Changes to the Constitution and Constitution Guide - Local Government and Elections (Wales) Act 2021
Share this agenda point
 1. Monitoring Officer
 2. Cllr Rose Seabourne
13 Petition Scheme / Cynllun Deisebau
Share this agenda point
 1. Council Officer
 2. Cllr Rose Seabourne
 3. Council Officer
 4. Cllr Rose Seabourne
 5. Council Officer
 6. Council Officer
 7. Cllr Rose Seabourne
 8. Cllr Rose Seabourne
 9. Council Officer
 10. Cllr Rose Seabourne
14 Nominations to Outside Bodies - In Year Update June 2022 / Enwebiadau i Gyrff Allanol - Diweddariad yn ystod y Flwyddyn, Mehefin 2022
Share this agenda point
 1. Council Officer
 2. Cllr Rose Seabourne
 3. Cllr Rose Seabourne
15 Committee Membership Changes / Newidiadau i Aelodaeth Pwyllgorau
Share this agenda point
 1. Council Officer
 2. Cllr Rose Seabourne
16 Motions on Notice / Cynigion â rhybudd
Share this agenda point
17 Member Question Time / Cwestiynau gan yr Aelodau
Share this agenda point
 1. Cllr Dave Thomas
 2. Cllr Richard Clark
 3. Cllr Rose Seabourne
 4. Cllr Dave Thomas
 5. Cllr Rose Seabourne
 6. Cllr Rose Seabourne
 7. Cllr Dave Thomas
 8. Cllr Rose Seabourne
 9. Cllr Alan Slade
 10. Cllr Rose Seabourne
 11. Cllr Rose Seabourne
 12. Cllr Alan Slade
 13. Cllr Rose Seabourne
 14. Cllr Rose Seabourne
 15. Cllr Rose Seabourne
18 Cabinet decisions - 8.3.2022 / Penderfyniadau'r Cabinet - 8.3.2022
Share this agenda point
19 Cabinet decisions - 14.6.2022 / Penderfyniadau'r Cabinet - 14.6.2022
Share this agenda point
20 Date and time of next meeting / Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf
Share this agenda point
 1. Webcast Finished