General Licensing Committee - Thursday, 10th February 2022 at 10:00am - Torfaen County Borough Council Webcasting

General Licensing Committee
Thursday, 10th February 2022 at 10:00am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1 Attendance and Apologies / Presenoldeb ac Ymddiheuriadau
Share this agenda point
1 Attendance and Apologies / Presenoldeb ac Ymddiheuriadau
Share this agenda point
  1. Senior Business Support Officer
  2. Senior Business Support Officer
2 Declarations of Interest / Datganiadau o fudd
Share this agenda point
2 Declarations of Interest / Datganiadau o fudd
Share this agenda point
3 Minutes of the Licensing Committee - 25/11/21 / Cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu Blaenorol - 25/11/21
Share this agenda point
3 Minutes of the Licensing Committee - 25/11/21 / Cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu Blaenorol - 25/11/21
Share this agenda point
4 Taxi Licence Fees Following Consultation / Ffioedd Trwyddedau Tacsi yn dilyn Ymgynghoriad
4 Taxi Licence Fees Following Consultation / Ffioedd Trwyddedau Tacsi yn dilyn Ymgynghoriad
5 Approval of Proposed Fees (2022/23), Scrap Metal, Street Trading, Animal Establishment Licensing And Sex Establishments / Cymeradwyo Ffioedd Arfaethedig (2022/23), Metel Sgrap, Masnachu ar y Stryd, Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid A Sefydliadau Rhyw
5 Approval of Proposed Fees (2022/23), Scrap Metal, Street Trading, Animal Establishment Licensing And Sex Establishments / Cymeradwyo Ffioedd Arfaethedig (2022/23), Metel Sgrap, Masnachu ar y Stryd, Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid A Sefydliadau Rhyw
6 Tax Conditionality For Taxi Licences / Amodoldeb Treth ar gyfer Trwyddedau Tacsi
6 Tax Conditionality For Taxi Licences / Amodoldeb Treth ar gyfer Trwyddedau Tacsi
7 Date of Next Meeting / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf
Share this agenda point
7 Date of Next Meeting / Dyddiad y Cyfarfod Nesaf
Share this agenda point