Council - Tuesday, 14th December 2021 at 10:00am - Torfaen County Borough Council Webcasting

Council
Tuesday, 14th December 2021 at 10:00am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1 Attendance / Presenoldeb
Share this agenda point
2 Apologies for Absence / Ymddiheuriadau am absenoldeb
Share this agenda point
 1. Senior Business Support Officer
3 Declarations of interest / Datganiadau o fudd
Share this agenda point
 1. Monitoring Officer
 2. Monitoring Officer
4 Confirmation of Council minutes - 16.11.21 / Cadarnhau cofnodion y Cyngor - 16.11.21
Share this agenda point
5 Updates on actions / Y diweddaraf ar y camau gweithredu
Share this agenda point
6 Receipt of petitions / Deisebau a dderbyniwyd
Share this agenda point
7 Public Question Time / Cwestiynau gan y Cyhoedd
Share this agenda point
8 Announcements from the Leader or Chief Executive / Cyhoeddiadau gan yr Arweinydd neu'r Prif Weithredwr
Share this agenda point
9 Appointment of Community Councillor Representative on the Ethics and Standards Committee / Penodiad Cynrychiolydd Cynghorwyr Cymuned i'r Pwyllgor Moeseg a Safonau
Share this agenda point
 1. Monitoring Officer
 2. Monitoring Officer
10 Local Government Election Fees & Charges / Ffioedd a Thaliadau Etholiadau Llywodraeth Leol
Share this agenda point
 1. Nigel Aurelius
 2. Monitoring Officer
 3. Monitoring Officer
 4. Nigel Aurelius
11 Motions on Notice / Cynigion â rhybudd
Share this agenda point
12 Member Question Time / Cwestiynau gan yr Aelodau
Share this agenda point
 1. Cllr Dave Thomas
 2. Cllr Dave Thomas
 3. Cllr Alan Slade
 4. Cllr Alan Slade
 5. Cllr Dave Thomas
13 Cabinet decisions - 23.11.2021 / Penderfyniadau'r Cabinet - 23.11.2021
Share this agenda point
14 Date and time of next meeting / Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf
Share this agenda point
 1. Webcast Finished